top of page

Aanmeld formulier voor RCPlanet Crawlerbaan
 
Hierbij laat ondergetekende weten lid te willen worden van RC Planet Crawlerbaan.

De kosten bedragen € 50,00 per kalenderjaar, u ontvangt van de ledenadministratie, een rekening met de gegevens om het verschuldigde bedrag over te maken. Tevens ontvangt u de statuten en het baanreglement van de vereniging, als u de betaling heeft gedaan gaat u akkoord met het zichtbaar dragen van het keycord voor dat jaar, de statuten en het reglement van de vereniging.

 

Zonder uw opzegging 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar bij de ledenadministratie wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd en dient u weer te betalen.

 

*verplichte velden

**aankruizen wat van toepassing is

***indien minderjarig ondertekend door ouder/verzorger

Geslacht

Bedankt voor uw inschrijving! We nemen binnekort contact met u op.

bottom of page