top of page

Het bestuur en commissies

Bestuur

Willem Netel

Voorzitter en Ledenadministratie: 06-30761040

vzrcplanet@gmail.com en  ledenadmrcplanet@gmail.com

 

Renata Seggelink

Penningmeester 

penningmeestercplanet@gmail.com

 

Rob Mieras

Secretaris 

secretarisrcplanet@gmail.com

 

Rob van Zwol

Bestuurslid, hoofd baancommissie

Baancomrcplanet@gmail.com

 

Frans Koek

Algemeen bestuurslid

Baan commissie

Rob van Zwol

Marco seggelink

Erik Foekema

Igor de Vries

Frans Koek

bottom of page